Ochrana osobních údajů

www.woodflag.eu

Ochrana vašeho soukromí je pro nás moc důležitá. Vaše osobní údaje střežíme jako oko v hlavě. Připravili jsme si proto pro vás tyto informace o zpracování osobních údajů. Prosíme, důkladně si je přečtěte.

Právě čtete informace o zpracování osobních údajů („ Informace“) Ondřeje Sochůrka, IČO 05560438, se sídlem Na Dlaskově 94, 251 69, Velké Popovice – Brtnice („my“), který je i správcem vašich osobních údajů.

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Adresa: Na Dlaskově 94, 251 69, Velké Popovice – Brtnice

E-mail: [email protected]

Telefon: +420 770 667 795

Tyto Informace jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a najdete v nich informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, proč a jak s nimi pracujeme a jak dlouho je budeme uchovávat. Týká se to jak našich zákazníků, tak i všech ostatních uživatelů e-shopu www.woodflag.eu („ e-shop“).

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

a) základní identifikační údaje – sloužící k vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci jako subjektu údajů (např. jméno a příjmení a/nebo obchodní firma, datum narození, pokud bude uvedeno, identifikační číslo a adresa sídla či bydliště);

b) kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;

c) informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo kontaktních formulářů při komunikaci s námi, obsah naší komunikace, údaje o kupních smlouvách uzavřených prostřednictvím e-shopu;

d) fakturační a bankovní údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách, bankovních spojení a o přijatých platbách;

e) cookies – jedná se o měření návštěvnosti e-shopu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách.

V případě, že jste u nás nakoupili nějaké zboží Vám můžeme posílat newslettery po dobu 3 let, pokud jejich zasílání neodmítnete proklikem přímo v newsletteru nebo zasláním e-mailu. To nám umožňuje náš oprávněný zájem.

Musíte nám vaše osobní údaje poskytnout?

V některých případech zpracováváme osobní údaje pro účely, kdy je nezbytné nám vaše osobní údaje poskytnout. Například pokud máte zájem o nákup zboží, vaše osobní údaje potřebujeme, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu, doručovat vám zboží nebo abychom vás mohli během naší spolupráce kontaktovat. Bez toho to bohužel nepůjde.

Proč vlastně vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme hned z několik důvodů. Každý z těchto důvodů však musí být podložen právním základem zpracování.

U nás jsou to tyto:

a) Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy – osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom vám mohli dodat zboží, které jste si u nás zakoupili, a abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi ohledně objednávky i smlouvy.

b) Náš oprávněný zájem – vaše osobní údaje zpracováváme také proto, že nám to umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu můžeme přizpůsobovat nabídku přímo vašim potřebám nebo můžeme podniknou příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků.

c) Je to naše povinnost – vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak přikazuje zákon. Například podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat faktury, na kterých mohou být také vaše osobní údaje.

d) Dáváte nám k tomu souhlas – pokud nám ke zpracování udělíte souhlas, máte právo jej kdykoliv odvolat, a to e-mailem. Ani po uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje. Můžeme si ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem nebo nám to přikazuje zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány po dobu trvání smlouvy. Dále pak po dobu 3 let od skončení tohoto smluvního vztahu, není-li dále stanoveno jinak.

Osobní údaje zpracovávané za účelem obhajoby našich právních nároků v soudních, mimosoudních a vykonávacích řízeních budou zpracovávány po dobu 15 let od skončení obchodního vztahu mezi námi a vámi, což odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy.

Osobní údaje zpracovávané na základě povinnosti plnit naše právní povinnosti vyplývající z účetních, daňových a jiných příslušných právních předpisů jsou uchovávány po dobu v nich uvedenou; například osobní údaje týkající se účetních záležitostí uchováváme po dobu 5 let od skončení obchodního vztahu a osobní údaje týkající se daňových záležitostí uchováváme po dobu 10 let od konce příslušného daňového období.

Pokud jste naším stávajícím zákazníkem, který nakoupil naše zboží nebo jste nám udělil souhlas k zasílání newsletteru, jsme oprávněni vám posílat naše newslettery po dobu 3 let, pokud to neodmítnete buď přímo proklikem v newsletteru, nebo zasláním e-mailu. Pokud si nepřejete naše newslettery dostávat, můžete se z jejich odběru odhlásit prostřednictvím prokliku v e-mailu.

Osobní údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu budou zpracovávány po dobu udělení souhlasu. Upozorňujeme ale na to, že ani v případě odvolání souhlasu nejsme povinni smazat všechny vaše osobní údaje – můžeme si ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem nebo zákon.

Jak je to s cookies?

Pro správné fungování našeho e-shopu využíváme cookies. To jsou malé textové soubory, které dokážou zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv našeho e-shopu. Můžeme je rozdělit na nezbytné, funkční, analytické a marketingové.

Nezbytné cookies jsou potřebné pro to, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít smlouvu a vy jste si u nás mohli něco koupit. Jde například o cookies, které ukládají obsah košíku, zatímco si prohlížíte naše další zboží. Tyto cookies jsou nutné pro uzavření kupní smlouvy mezi námi prostřednictvím e-shopu, a tak s nimi nemusíte souhlasit a ani je nemůžete odmítnout.

Funkční cookies jsou nutné pro zajištění správného provozu našeho e-shopu. Pro použití těchto cookies nevyžadujeme vás souhlas. Je to náš oprávněný zájem na tom, aby e-shop běžel v pořádku. Jejich použití ale můžete odmítnout v patičce e-shopu. Pokud ovšem tyto cookies odmítnete, e-shop se vám nemusí zobrazovat správně a nakupování na našem e-shopu nemusí být stejný zážitek, jako jste zvyklí.

Analytické cookies nám slouží pro sestavování statistik a přehledů. Jejich pomocí sledujeme návštěvnost našeho e-shopu i to, odkud jste na e-shop přišli. K jejich použití potřebujeme váš souhlas, s jednou výjimkou. Pokud však ani s jejich použitím nesouhlasíte, opět je můžete odmítnout, a to v patičce e-shopu.

Marketingové cookies nám umožňují přizpůsobovat naši nabídku vašim potřebám. Díky nim můžeme třeba nabízet naše zboží prostřednictvím cílené reklamy. K tomu ale také potřebujeme váš souhlas. Odmítnout tyto cookies můžete v patičce e-shopu.

Jaké konkrétní cookies využíváme?

Typ cookie

Jak se jmenuje?

K čemu slouží?

Za jak dlouho se maže?

Kdo k ní má kromě Vás přístup?

Nezbytné

CookieConsent

Ukládá stav souhlasu uživatele se soubory cookie pro aktuální doménu.

1 rok

Prestashop

Nezbytné

object(#-#-##:#:#.#)

Udržuje časové pásmo uživatele.

Trvalé

Prestashop

Nezbytné

PHPSESSID

Zachovává stav relace uživatele napříč požadavky na stránku.

400 days

cesky-hosting.cz

Nezbytné

PrestaShop-#

Ukládání informací o relaci pro návštěvníky/zákazníky i správce. Tento soubor cookie je nezbytný pro funkčnost platformy elektronického obchodu, protože pomáhá udržovat stav relace a různá nastavení po celou dobu návštěvy uživatele na webu.

20 days

Prestashop

Nezbytné

t3D

Tento soubor cookie je součástí balíčku souborů cookie, které slouží k poskytování a prezentaci obsahu. Tyto soubory cookie udržují správný stav písma, posuvníků blogu/obrázků, barevných témat a dalších nastavení webových stránek.

Trvalé

Prestashop

Nezbytné

tADe

Tento soubor cookie je součástí balíčku souborů cookie, které slouží k poskytování a prezentaci obsahu. Tyto soubory cookie udržují správný stav písma, posuvníků blogu/obrázků, barevných témat a dalších nastavení webových stránek.

Trvalé

Prestashop

Nezbytné

tADu

Tento soubor cookie je součástí balíčku souborů cookie, které slouží k poskytování a prezentaci obsahu. Tyto soubory cookie udržují správný stav písma, posuvníků blogu/obrázků, barevných témat a dalších nastavení webových stránek.

Trvalé

Prestashop

Nezbytné

tAE

Tento soubor cookie je součástí balíčku souborů cookie, které slouží k poskytování a prezentaci obsahu. Tyto soubory cookie udržují správný stav písma, posuvníků blogu/obrázků, barevných témat a dalších nastavení webových stránek.

Trvalé

Prestashop

Nezbytné

tC

Tento soubor cookie je součástí balíčku souborů cookie, které slouží k poskytování a prezentaci obsahu. Tyto soubory cookie udržují správný stav písma, posuvníků blogu/obrázků, barevných témat a dalších nastavení webových stránek.

Trvalé

Prestashop

Nezbytné

tMQ

Tento soubor cookie je součástí balíčku souborů cookie, které slouží k poskytování a prezentaci obsahu. Tyto soubory cookie udržují správný stav písma, posuvníků blogu/obrázků, barevných témat a dalších nastavení webových stránek.

Trvalé

Prestashop

Nezbytné

tnsApp

Tento soubor cookie je součástí balíčku souborů cookie, které slouží k poskytování a prezentaci obsahu. Tyto soubory cookie udržují správný stav písma, posuvníků blogu/obrázků, barevných témat a dalších nastavení webových stránek.

Trvalé

Prestashop

Nezbytné

tPL

Tento soubor cookie je součástí balíčku souborů cookie, které slouží k poskytování a prezentaci obsahu. Tyto soubory cookie udržují správný stav písma, posuvníků blogu/obrázků, barevných témat a dalších nastavení webových stránek.

Trvalé

Prestashop

Nezbytné

tTDe

Tento soubor cookie je součástí balíčku souborů cookie, které slouží k poskytování a prezentaci obsahu. Tyto soubory cookie udržují správný stav písma, posuvníků blogu/obrázků, barevných témat a dalších nastavení webových stránek.

Trvalé

Prestashop

Nezbytné

tTDu

Tento soubor cookie je součástí balíčku souborů cookie, které slouží k poskytování a prezentaci obsahu. Tyto soubory cookie udržují správný stav písma, posuvníků blogu/obrázků, barevných témat a dalších nastavení webových stránek.

Trvalé

Prestashop

Nezbytné

tTE

Tento soubor cookie je součástí balíčku souborů cookie, které slouží k poskytování a prezentaci obsahu. Tyto soubory cookie udržují správný stav písma, posuvníků blogu/obrázků, barevných témat a dalších nastavení webových stránek.

Trvalé

Prestashop

Nezbytné

tTf

Tento soubor cookie je součástí balíčku souborů cookie, které slouží k poskytování a prezentaci obsahu. Tyto soubory cookie udržují správný stav písma, posuvníků blogu/obrázků, barevných témat a dalších nastavení webových stránek.

Trvalé

Prestashop

Nezbytné

tTf

Tento soubor cookie je součástí balíčku souborů cookie, které slouží k poskytování a prezentaci obsahu. Tyto soubory cookie udržují správný stav písma, posuvníků blogu/obrázků, barevných témat a dalších nastavení webových stránek.

Trvalé

Prestashop

Analytické

_ga

Registruje jedinečné ID, které se používá k vytváření statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá.

2 roky

Google Analytics

Analytické

_ga_#

Používá se v nástroji Google Analytics ke shromažďování údajů o počtu návštěv uživatele na webových stránkách a dat první a poslední návštěvy.

2 roky

Google Analytics

Analytické

_gat

Používá se v nástroji Google Analytics k omezení rychlosti vyžádání.

1 day

Google Analytics

Analytické

_gid

Registruje jedinečné ID, které se používá k vytváření statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá.

1 den

Google Analytics

Analytické

collect

Slouží k odesílání údajů o zařízení a chování návštěvníka do služby Google Analytics. Sleduje návštěvníka napříč zařízeními a marketingovými kanály.

Session

Google Analytics

Marketing

_fbp

Facebook je používá k poskytování řady reklamních produktů, například nabídek v reálném čase od inzerentů třetích stran.

3 měsíce

Facebook

Marketing

fbssls_#

Shromažďuje údaje o tom, jak návštěvník využívá systém komentářů na webových stránkách a jaké blogy/články si přečetl. Tyto údaje mohou být použity pro marketingové účely.

Session

Facebook

Marketing

lastExternalReferrer

Zjistí, jak se uživatel dostal na webovou stránku, a zaznamená jeho poslední adresu URL.

Trvalé

Facebook

Marketing

lastExternalReferrerTime

Zjistí, jak se uživatel dostal na webovou stránku, a zaznamená jeho poslední adresu URL.

Trvalé

Facebook

Marketing fr Facebook je používá k poskytování řady reklamních produktů, například nabídek v reálném čase od inzerentů třetích stran. 3 měsíce Facebook

 

Kdo další má k vašim osobním údajům kromě nás ještě přístup?

Abychom zajistili naše co nejefektivnější fungování a mohli řádně plnit naše povinnosti vyplývající ze smlouvy, kterou prostřednictvím e-shopu uzavíráte, předáváme osobní údaje i řadě externích subjektů, které pověřujeme výkonem některých činností nezbytných pro naše fungování. V rámci tohoto outsourcingu může docházet i ke zpracování vašich osobních údajů.

Naši dodavatelé se tak stávají zpracovateli, jsou však oprávněni s osobními údaji nakládat pouze pro účely činností, které pro nás vykonávají. Jedná se například o poskytovatele IT služeb, poskytovatele správy dokumentů a záznamů, účetní apod., konkrétně se jedná o následující subjekty:

a) Poskytovatel hostingu, THINline s.r.o., ICO: 26747359, Jeseniova 1196/52, Žižkov, 130 00 Praha 3

b) Poskytovatel řešení faktur Fakturoid, IČO: 04656679, V Pláni 532/7, Praha - Lhotka, 142 00

c) Poskytovatel řešení integrace dopravců Balíkobot, s.r.o., IČO: 06283799, Revoluční 1200/16, Praha, 110 00

d) Poskytovatel řešení e-shopu PrestaShop SA, RCS: 497916635, 4 Rue Jules Lefebvre, Paris, France

Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

Můžete po nás požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit také přístup.

Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů či doplnění údajů neúplných.

Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte.

Máte-li podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kromě toho máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail. My ji pak nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vyhodnotíme.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, kdykoliv nám napište na a my slibujeme, že vám co možná nejdříve odpovíme.

Tyto Informace platí od 01. 05. 2024